Uitnodiging matchmaking bijeenkomst: Robots, AI en Onderwijs

Datum: donderdag 14 februari 2019, 13.00 – 17.00 uur

Locatie: LocHal, Tilburg  (“het Centre Pompidou van Tilburg”, NRC 25-1), seats2meet
Keynote lecture: prof. dr Tony Belpaeme – Sociale robots voor het onderwijs (Universiteit Gent)
Sponsor: Nationale Wetenschapsagenda (NWA)
Website: trains.uvt.nl (Teaching (of | by) Robots and AI in Schools)

Wat moet de Nederlandse jeugd leren over robots en kunstmatige intelligentie? En wat kunnen robots en kunstmatige intelligentie bijdragen aan hun onderwijs? Graag willen we met u in discussie gaan over deze vragen tijdens deze NWA matchmaking bijeenkomst.

De huidige, snelle ontwikkelingen op het gebied van sociale robots en kunstmatige intelligentie (AI) vragen om nieuwe manieren van onderwijs en educatie voor jongeren: ze moeten beter voorbereid worden op een toekomst waarin ze zullen samenwerken met interactieve systemen en robots, die ze ook moeten kunnen begrijpen, beheersen en misschien zelfs programmeren. Dat heeft consequenties voor het onderwijs: docenten zouden meer aandacht moeten besteden aan de mogelijkheden en beperkingen van moderne technologie. 

Dit roept uiteraard allerlei onderzoeksvragen op: Wat zijn de technische mogelijkheden en beperkingen van robots en AI voor het onderwijs, nu en in de nabije toekomst? Hoe zouden nieuwe onderwijsmodules eruit kunnen zien, en wat voor leereffecten zullen die hebben?Hoe kunnen onderwijsprogramma’s voor het lager, middelbaar en hoger onderwijs aangepast worden om deze meer toekomstbestendig te maken? Hoe kunnen we leerlingen met speciale behoeftes betrekken bij dit onderwijs? Wat zijn de ethische en sociale consequenties van deze ontwikkelingen? 

Een landelijk team van wetenschappelijke experts (van de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, Utrecht Universiteit, Tilburg University, Radboud Universiteit, en de Technische Universiteit Delft) op het gebied van onderwijs, pedagogiek, kunstmatige intelligentie en educatieve robots bereidt een groot onderzoeksproject voor om deze vragen te beantwoorden. We zijn op zoek naar maatschappelijke en wetenschappelijke partijen die hieraan actief willen bijdragen, als projectpartner en/of co-financier. Daarnaast willen we graag in kaart brengen welke behoeftes en vragen leven rond deze thematiek.

De bijeenkomst begint met een keynote van prof. Tony Belpaeme, een expert op het gebied van robots voor educatie, gevolgd door enkele korte presentaties over actueel onderzoek op dit gebied (onder meer over het Europeese L2TOR project,waarin een robot is ontwikkeld die jonge kinderen een tweede taal leert).Daarna volgt een discussie, waarin groepsgewijs ingegaan zal worden op bovenstaande thema’s. 

Deelname aan deze matchmaking bijeenkomst is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Meld je daarom snel aan door een e-mail te sturen naar Lauraine.deLima@uvt.nl.